Nowe życie dawnych budowli, czyli przejmowanie opuszczonych terenów przemysłowych

Nowe życie dawnych budowli, czyli przejmowanie opuszczonych terenów przemysłowych

Rozwój przemysłu i kolejnych jego sektorów wpływa nie tylko na obraz lokalnej gospodarki, ale także na wygląd otoczenia. Rozbudowujące się aglomeracje miejskie podporządkowują sobie coraz to obszerniejsze tereny. Na szczęście obserwujemy dziś trend, który zakłada przejmowanie obecnych już na planie miasta obiektów i ich adaptacje do nowych celów.

Przejęcie budowli pod przebudowę

Niejednokrotnie spotykamy się dziś ze zjawiskiem przejmowania starych, poprzemysłowych obiektów na rzecz lokali o charakterze usługowym. Przykładem mogą być trójmiejskie tereny postoczniowe, które przeobrażono w centrum spotkań i klubowych imprez, a także wykorzystano jako scenerię do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. W każdej takiej sytuacji niezwykle istotne jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego budynków i przeprowadzenie, często zakrojonych na szeroką skalę, prac konserwatorskich. Jednym z najważniejszych punktów podczas technicznych kontroli są przeprowadzane pomiary wilgotności. Dzięki takim pomiarom inwestor zdobywa informację na temat możliwego zawilgocenia budynku i może podjąć stosowne kroki w kierunku osuszenia fundamentów, ścian i stropów. Może też świadomie podjąć decyzje o wykorzystanych we wnętrzu materiałach i jego finalnym przeznaczeniu.

Kwestia zatrzymania wilgoci

Podczas przebudowy każdego obiektu bardzo ważne jest zadbanie o właściwe docieplenie budynku i wyeliminowanie z jego konstrukcji wszelkich miejsc, w których możliwe będzie powstanie mostków termicznych. Mówiąc o mostkach termicznych mamy na myśli te fragmenty budynku, w których dochodzi do niekontrolowanej utraty ciepła. Często mamy z nimi do czynienia w miejscach łączenia ścian czy przy framugach okien. Kolejnym takim miejscem są nadproża, które jeżeli nie zostaną właściwie zaizolowane, mogą stać się miejscem gromadzenia wilgoci, a w efekcie, powstawania niebezpiecznej dla ludzkiego zdrowia pleśni. Niegdyś montaż nadproża był uznawany za sztukę, wymagającą umiejętności zdobniczych. Nadproża bowiem uważane były za elementy wyjątkowo reprezentatywne. Dziś są one szczelnie osłonięte i pozostają niewidoczne dla oczu obserwatorów.

Nie tylko pod działalność usługowo-gastronomiczną

Przejmowanie istniejących już obiektów na rzecz nowego biznesu nie dotyczy tylko sektora usługowego czy gastronomicznego. Poprzemysłowe tereny często służą kolejnym fabrykom i zakładom produkcyjnym. Na gotowej, wielkometrażowej powierzchni zdecydowanie łatwiej podjąć się masowej produkcji wielkogabarytowych sprzętów, jak na przykład Maszyny Pakujące, etykieciarki, mieszarki czy kompaktory przemysłowe. Dzięki takim działaniom nie tylko oszczędza się koszty przeznaczone na budowę nowego obiektu, ale też nie wprowadza się znacznych zmian w wyglądzie krajobrazu.